Výkladový slovník

Krakování


fiogf49gjkf0d

(angl. cracking)

Souhrnné označení pro rafinérské procesy, při nichž dochází ke štěpení (z angl. „crack“) molekul zpracovávaných surovin na molekuly menší. Z těžkých ropných frakcí nebo ropných zbytků je tak možné vyrobit lehčí frakce, které po rafinaci složí k výrobě např. automobilových benzínů.
Z původní varianty termického krakování se vyvinuly procesy katalytického krakování, kdy jsou štěpné procesy podporovány přítomností katalyzátoru, dnes nejčastěji v moderní variantě fluidního katalytického krakování (FCC). Vzhledem k tomu, že při štěpení uhlovodíků vznikají nenasycené uhlovodíky může proces probíhat za současné hydrogenace (nasycování dvojných vazeb molekul vzniklých štěpením) pomocí vodíku za přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru. V takovém případě hovoříme o hydrokrakování.
Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...