Výkladový slovník

Krakování


fiogf49gjkf0d

(angl. cracking)

Souhrnné označení pro rafinérské procesy, při nichž dochází ke štěpení (z angl. „crack“) molekul zpracovávaných surovin na molekuly menší. Z těžkých ropných frakcí nebo ropných zbytků je tak možné vyrobit lehčí frakce, které po rafinaci složí k výrobě např. automobilových benzínů.
Z původní varianty termického krakování se vyvinuly procesy katalytického krakování, kdy jsou štěpné procesy podporovány přítomností katalyzátoru, dnes nejčastěji v moderní variantě fluidního katalytického krakování (FCC). Vzhledem k tomu, že při štěpení uhlovodíků vznikají nenasycené uhlovodíky může proces probíhat za současné hydrogenace (nasycování dvojných vazeb molekul vzniklých štěpením) pomocí vodíku za přítomnosti hydrogenačního katalyzátoru. V takovém případě hovoříme o hydrokrakování.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...