Výkladový slovník

Alkoholy - v motorových palivech


fiogf49gjkf0d

(angl. alcohols)

Alkoholy (zejména etanol) jsou tradičními palivy, např. pro vaření apod. Jejich použití pro pohon automobilových motorů je méně rozšířené, i když není ničím novým - známé je používání paliv na bázi kvasného lihu v Brazílii, směs etanolu s technickým benzenem byla používána jako palivo zážehových motorů v Evropě v minulém století.
V posledních letech se o používání alkoholů, stejně tak jako dalších kyslíkatých složek, uvažuje velmi intenzivně, a to nejen v souvislosti s technickými (vysoké oktanové číslo), ale i ekologickými aspekty. Paliva s kyslíkatými složkami produkují při spalování v automobilových motorech nižší emise některých látek. Nejpodstatnější je však v současné době skutečnost, že alkoholy získané na bázi biomasy mohou nahradit část paliva, vyrobeného z ropy jakožto neobnovitelného zdroje.
V následující tabulce jsou shrnuty charakteristiky některých alkoholů, použitelných jako motorová paliva, ve srovnání s průměrným benzínem.

 

Methanol

Ethanol

TBA*

Benzin

Bod varu (°C)

65

78

118

26-230

Oktanové číslo (MM)

92

96

78

82-88

Oktanové číslo (VM)

125

130

96

92-98

Tlak par podle Reida (kPa)

522

222

 

70-100

Výhřevnost (MJ.l-1)

16

19.6

29.2

32

Citlivost na vodu

- - -

- - -

-

+

*TBA - terc. butylalkohol
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...