Výkladový slovník

GTL


fiogf49gjkf0d

(Z angl. Gas to Liquids)

Souhrnný termín pro různé technologie pro přeměnu zemního plynu na kapalné uhlovodíky, případně jiné kapalné produkty. V současné době se termín GTL nejčastěji pojí k technologii firmy Shell, jejímž nejvýznamnějším produktem je motorová nafta. Firma Shell provozuje technologie GTL ve svých zařízeních v malajském Bintulu již od roku 1993. Ve spolupráci s Quatar Petroleum Shell zároveň připravuje projekt výstavby největšího závodu na GTL na světě, který bude sídlit v Kataru.
Základem celé technologie je zpracování zemního plynu na syntézní plyn, následná produkce uhlovodíků (syntetické ropy) Fischer-Tropschovou syntézou a přepracování získaných uhlovodíků na kvalitní motorová paliva. Největších výtěžků je dosahováno právě u motorové nafty, která je díky složení meziproduktu (převážně parafinické uhlovodíky) velmi kvalitní, má vysoké cetanové číslo a prakticky nulový obsah síry a aromatických uhlovodíků.
Technologie přeměny zemního plynu na kapalná paliva umožňují snadnější přepravu materiálu z lokalit, kde se zemní plyn těží, ke konečnému spotřebiteli, za předpokladu provozování technologií GTL v místech těžby zemního plynu. Zároveň umožňují využití zásob zemního plynu, které jsou větší než u ropy, klasickým způsobem – jako kapalná motorová paliva bez nutnosti adaptace vozového parku. Takto vyrobená paliva se pak vyznačují vysokou kvalitou díky vlastnostem suroviny a základních uzlů procesu GTL.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...