Výkladový slovník

Nafta motorová


fiogf49gjkf0d

(angl. diesel fuel, diesel)

Motorová nafta je směsí uhlovodíků, případně dalších látek s bodem varu cca 180 až 370 °C. Hlavní použití samozřejmě spočívá v pohonu vznětových (Dieselových) motorů. Základní složkou motorové nafty jsou střední destiláty, které jsou produktem rafinérského zpracování ropy (destilace, hydrogenační rafinace, hydrokrakování, katalytické krakování), ale již dnes je v některých zemích k dispozici nafta pocházející z procesu GTL, jehož surovinou je zemní plyn. Částečně se ve směsi s motorovou naftou používají i bioložky, jak bude uvedeno dále.
Motorová nafta musí pro provoz splňovat kvalitativní požadavky, někdy se dalšího zlepšení užitných vlastností dosahuje pomocí aditiv. Jedná se zejména o detergenty, inhibitory koroze, deemulgační přísady, protipěnivostní aditiva a další. Základní normované parametry motorových naft jsou uvedeny v následující tabulce:

Hustota při 15 °C

[kg.m-3]

820 – 845

Viskozita při 40°C

[mm2.s-1]

2 – 4,5

Cetanové číslo

-

min. 51

Cetanový index

-

min. 46

Předestilováno při 250°C

[% obj.]

max. 65

Předestilováno při 350°C

[% obj.]

min. 85

Max. teplota při 95% destilaci

[°C]

max. 360

Bod vzplanutí

[°C]

min. 55

Obsah síry

mg/kg

max. 50, max. 10 (od roku 2009)

Obsah vody

mg/kg

max. 200

Oxidační stabilita (vzniklé nečistoty)

mg/kg

max. 25

Karbonizační zbytek

[hm.]

max. 0,3

Filtrovatelnost (CFPP)

[°C]

max.  0 (třída B)

max. -10 (třída D)

max. -20 (třída F)

max. -32 (arktická)

Bod zákalu

[°C]

max. -8 (třída F)

 

 

max. -22 (arktická

Mechanické nečistoty

[mg/kg]

max. 24

V současné době se v souvislosti s motorovou naftou hovoří o obnovitelných zdrojích, protože od září 2007 musí motorová nafta na čerpacích stanicích v ČR obsahovat průměrně alespoň 2 % obj. bioložky (ve formě metylesterů mastných kyselin, MEŘO), maximálně však 5 % obj. Obsah bioložky by neměl negativně ovlivňovat užitné vlastnosti naft ve smyslu plnění kvalitativních norem. Motoristé by tedy neměli zaznamenat žádnou změnu při provozu automobilů se vznětovými motory.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...