Výkladový slovník

Alternativní paliva


fiogf49gjkf0d

(angl. alternative fuels)

Paliva, nejčastěji motorová, lišící se od stávajících (automobilový benzin, motorová nafta)
- původem suroviny pro jejich výrobu. Zatímco stávající paliva jsou téměř výhradně vyrobena na bázi ropné suroviny, alternativní paliva mohou být vyrobena z uhlí, zemního plynu, případně z obnovitelných surovin (na bázi biomasy). Pro obnovitelná paliva je typický uzavřený cyklus oxidu uhličitého a dobrá biologická odbouratelnost.
- skupenstvím. V tomto smyslu jsou alternativními palivy paliva plynná, bez ohledu na jejich původ
- odlišnou technologií pohonu vozidel. Příkladem je vodík, využívaný v palivových článcích

Motivací pro používání alternativních paliv je zejména:
- omezené zásoby fosilních paliv
- rostoucí spotřeba paliv
- zmenšení zátěže pro životní prostředí – snížení emisí CO2 a dalších polutantů
- snaha o nezávislost na producentech ropy
- změny v zemědělské výrobě

Alternativní paliva se nacházejí v přírodě (zemní plyn) nebo je nutné je vyrábět (vodík). Některá jsou přímo využitelná ve stávajících automobilech (bionafta), některá vyžadují úpravu pohonné jednotky (LPG, CNG, alkoholy), případně zcela novou technologii (již uvedené palivové články). Některé pohonné jednotky jsou řešeny jako dvou/vícepalivové (typicky benzín/LPG).

V současnosti již používaná nebo perspektivní alternativní paliva:
etanol
ostatní alkoholy
bionafta
LPG
CNG
LNG
vodík
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...