Výkladový slovník

Viskozitní index


fiogf49gjkf0d

(angl. viscosity index)

Číslo charakterizující změnu viskozity oleje s teplotou. Čím je viskozitní index vyšší, tím je viskozita méně závislá na teplotě. Při výpočtu viskozitního indexu se berou v úvahu viskozity oleje při 100 °F (40 °C) a 210 °F (100 °C). Původně uvažovaný rozsah VI se pohyboval od VI = 0 (v rámci stupnice nejhorší olej s velkou citlivostí viskozity na teplotu) a VI = 100 (nejlepší olej). V současnosti lze však vhodnými technologiemi vyrobit oleje s hodnotou VI vyšší než 100, stejně tak existují oleje s VI nižším než 0.
Kromě technologie výroby, resp. rafinace olejů, lze viskozitní index ovlivnit přídavkem polymerních aditiv zvyšujících jeho hodnotu.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...