Výkladový slovník

Viskozita dynamická


fiogf49gjkf0d

(angl. dynamic viscosity)

Viskozita je významným parametrem charakterizujícím širokou škálu ropných produktů – motorových paliv, mazacích, topných a speciálních olejů a kapalin, ale i např. asfaltů. Je to veličina charakterizující vnitřní tření, brzdící vnitřní pohyb (tok) kapaliny.
Dynamická viskozita je udávána v jednotkách Pa.s, případně zlomcích (často mPa.s). Je definována jako podíl tzv. smykového napětí (reprezentujícího odpor vůči toku) a smykového spádu (reprezentujícího rychlost vnitřní deformace).
U ropných frakcí a produktů roste viskozita s molekulovou hmotností, resp. bodem varu uhlovodíků, u většiny kapalin pak klesá s rostoucí teplotou.
Dynamická viskozita se většinou ustanovuje pomocí rotačních viskozimetrů.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...