Výkladový slovník

Slazení


fiogf49gjkf0d

(angl. sweetening)

Procesy sloužící k odstranění kyselých sirných látek (sulfanu a merkaptanů), případně k jejich převedení na jiné typy sloučenin.
Důvodem pro použití těchto procesů je to, že kyselé sirné látky jsouo korozivní a vyznačují se intenzivním zápachem. Současně obsah těchto látek znamená vyšší obsah síry v ropných produktech, který je stále více legislativně omezován.
Procesy slazení spočívají v odstranění merkaptanů např. vypírkou v alkalických činidlech nebo jejich přeměně na jiné sloučeniny (disulfidy).
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...