Výkladový slovník

Plastická maziva


fiogf49gjkf0d

(angl. grease)

Polotuhá až tuhá maziva jsou vhodná pro mazání třecích ploch strojních zařízení apod. tam, kde je malá vzájemná rychlost pohyblivých částí a velké tlaky. Nejčastěji se jedná o ropné oleje zahuštěné přídavkem dalších látek, typicky vápenatých, lithných nebo sodných mýdel. Dále mohou plastická maziva obsahovat další látky zlepšující jejich vlastnosti, například suspendované částice pevných maziv, jako je grafit, sulfid molybdenu nebo teflon.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...