Výkladový slovník

Motor vznětový


fiogf49gjkf0d

(angl. Diesel engine)

Vznětový (Dieselův) motor byl vynalezen Rudolfem Dieselem. Pracuje obvykle jako čtyřdobý spalovací motor. Na rozdíl od zážehového motoru je do válce vznětového motoru palivo vstřikováno odděleně od nasávaného vzduchu. Vstřik paliva do spalovacího prostoru se provádí speciálním vysokotlakým čerpadlem a vysokotlakým potrubím různých konstrukcí. Klasické vstřikovací čerpadlo, jednoduše mechanicky spřažené s motorem je u moderních motorů nahrazováno vysokotlakými systémy vstřikování paliva (Common rail, čerpadlo-tryska) umožňujícími řízení časování vstřiku a dávky paliva, případně sekvenční vstřik.
K zážehu paliva dochází tak, že v kompresním cyklu se nasátý vzduch stlačuje a jeho teplota roste na více než 500 °C (při kompresním poměru okolo 1:20). Těsně před horní úvratí vstříkne tryska do válce přesnou dávku jemně rozprášeného paliva (motorové nafty). Palivo začne hořet samovznícením ve vzduchu ohřátém kompresí. Výkon a účinnost vznětových motorů lze zvýšit stlačením nasávaného vzduchu mechanickým kompresorem nebo turbodmychadlem.
Kromě automobilů jsou vznětové motory využívány k pohonu lodí, lokomotiv, strojů, nebo k výrobě elektrické energie (dieselagregáty). Jako palivo pro vznětové motory s extrémně velkými zdvihovými objemy se nepoužívá motorová nafta, ale oleje nebo dokonce mazut.
Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...