Výkladový slovník

Oktanové číslo


fiogf49gjkf0d

(angl. octane number)

Oktanové číslo je jedna ze základních charakteristik automobilových benzínů, vyjadřující odolnost paliva vůči detonačnímu spalování (tzv. „klepání“) při kompresi ve válci zážehového spalovacího motoru. Je součástí označení paliva, uvádí se např. na stojanech benzínových pump.
Oktanové číslo paliva vyjadřuje procentuální obsah izooktanu (přesněji 2,2,4 trimethylpentanu) ve směsi s n-heptanem, která je proti samozápalu stejně odolná jako zkoumané palivo. Čistý n-heptan má definicí určeno oktanové číslo 0, čistý izooktan 100. Oktanové číslo však může mít i hodnotu vyšší než 100 (lepší antidetonační odolnost než čistý izooktan).
Stanovení oktanového čísla se provádí ve zkušebním motoru porovnáním s chováním směsi izooktanu a n-heptanu. Měří se dvěma způsoby - jako tzv. oktanové číslo výzkumnou metodou při 600 otáčkách za minutu a oktanové číslo motorovou metodou při 900 otáčkách za minutu. Oktanové číslo motorovou metodou je u běžných benzínů o cca 10 jednotek nižší.
Oktanové číslo záleží na složení automobilového benzínu (bodu varu a struktuře přítomných uhlovodíků), případně je možné jej zvýšit antidetonačními přísadami.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...