Výhled do budoucnosti

Je skutečností, že těžba ropy se blíží svému vrcholu. Se vzrůstající cenou výrazně ovlivněnou rostoucí poptávkou, se hledají zásoby ropy ve stále složitějších oblastech (ať již hloubkou, přístupností nebo vydatností ložisek) a také se hledají způsoby jak těžbu z existujících ložisek prodloužit a optimalizovat.

Těžba ropy v jednotlivých částech světa a prognóza.
Těžba ropy v jednotlivých částech světa a prognóza.

Do deseti let dramaticky poklesne těžba z ložisek v Severním moři Evropa se stane ještě závislejší na dovozu. Jak je patrné z následujících grafů jen ložiska Severní Ameriky, snad Ruska, ale především ložiska na Blízkém Východě budou ropu produkovat po dobu několika desetiletí v nepříliš se snižující míře. To dokládá i zobrazení rozložení objevených zásob ropy ve světě. Některé statistiky sledují objevené nebo prokázané zásoby, jiné spíše zásoby prognózní či odhadované.

Těžba ropy v jednotlivých zemích.

Výsledky jsou ovšem stejné: těžba ropy bude pokračovat na Blízkém Východě, Venezuele, snad severní Africe, Rusku a v Severní Americe, kde se očekává zahájení těžby kanadských ropných písků. Jistě budou objevena nová ložiska, bude prozkoumána Arktida i Antarktida a snad se přiblíží i doba těžby HYDRÁTŮ ze dna moří.

Vývoz a dovoz ropy.

Příštích 100 let lze ještě počítat s energií získávanou přírodních uhlovodíků. Dnes neexistuje alternativa tohoto fosilního paliva, zvyšující se cena vytváří dobré podmínky, aby se nové a efektivní zdroje vyvíjely. Nejspíše to nebude jeden zdroj, ale kombinace několika forem zdrojů energie. Zbytky těžené ropy pak budou využívány ne jako palivo, ale jako kvalitní surovina chemického průmyslu.

Vrátit se na výskyt ropy v současnosti...

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...