Složení ropy

Ropa je žlutohnědá až téměř černá olejovitá hořlavá kapalina s hustotou mezi 700 až 850 kg/m3, jen výjimečně blížící se hustotě vody. Ropa obsahuje tisíce organických sloučenin různé struktury. Naprosto převažující strukturní skupinou jsou uhlovodíky (až 86 % hm.). Další dvě významné strukturní skupiny obsažené v ropě jsou heterosloučeniny a vysokomolekulární sloučeniny.

Na světě je otevřeno mnoho set bohatých ropných ložisek a z každého ložiska se těží ropa, která se vzhledem, fyzikálními vlastnostmi a výtěžky produktů při zpracování liší od rop z jiných ložisek - často i blízkých. V podstatě však všechny tyto těžené ropy obsahují stejné složky a liší se jen vzájemným poměrem jednotlivých strukturních skupin a jednotlivých strukturních tříd.

Uhlovodíky jsou organické sloučeniny skládající se pouze z uhlíku a vodíku. Uhlovodíky v ropě se rozdělují do několika strukturních tříd: alkany (ty lze dále rozdělit na nerozvětvené a izoalkany), cykloalkany a aromáty. Dále jsou jednotlivé třídy podrobněji popsány.

Sloučeniny s obsahem heteroatomů (jiných než uhlík a vodík) tvoří další významnou skupinu látek - ať už proto, že ovlivňují vlastnosti ropných produktů, provoz rafinérských procesů, nebo jsou zdrojem neuhlovodíkových rafinérských produktů, jako je elementární síra.

Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...