Ropná ložiska

Ložiska ropy jsou rozeseta po všech kontinentech, v různých hloubkách zemské kůry, i pod dnem moří a oceánů. Ta ložiska, která byla blízko povrchu jsou již většinou vytěžena. Nová ložiska se nyní hledají v hloubkách 6 – 10 km. Hluboké vrty se realizují i v mořích. Například společnost Chevron našla bohaté ložisko ropy v Mexickém zálivu (200 km od pobřeží) vrtem, který začal až 2 km pod hladinou a dosáhl celkové hloubky přes 8,5 km. V ještě větší hloubce našla ropu ve stejné oblasti společnost British Petroleum – vrt začal v kilometrové hloubce pod hladinou a na ropu narazil v hloubce přes 10 km.

Malá ložiska obsahují jen kolem milionu tun ropy. V krajinách bohatých na ropu, jsou ložiska často tak blízko u sebe, až splývají a vytvářejí celá ropná pole. Na některých místech taková pole skrývají gigantické zásoby. Například v Iráku se nacházejí desítky ropných polí různé velikosti. Každé z těch menších má zásoby přes 500 milionů tun ropy. Mnohem větší bohatství je uloženo v sedmi nejvydatnějších iráckých ropných polí – každé z nich má ověřené zásoby 1 až 3 miliardy tun ropy.

ropné pole
ropné pole

Po objevení nového ložiska těžaře pochopitelně nejvíce zajímá, jak velké množství ropy v ložisku je. Toto množství, označované v angl. „Oil in place“, je základem pro další ekonomické vyhlídky ložiska. Metody stanovení objemu ropy v ložisku jsou zatím málo přesné. Klasická je tzv. objemová metoda. Při výpočtu se vychází z údajů získaných zkušebními vrty. Musí se zjistit typ pasti, určit druh ložiskové horniny, její pórovitost a musí být identifikována fluida zaplňující póry horniny (voda, solanka, ropa, plyn).

Základem výpočtu je objem ložiskové horniny smočené ropou. Objem ropy se počítá podle vzorce:


Objem ropy v ložisku se zjišťuje i jinými metodami, např. extrapolací křivky výtěžků z počáteční fáze těžby nebo aplikací zkušeností z ostatních studní v daném ropném poli (tzv. analogová metoda). Moderní metody zpracovávají počítačem buď seismické údaje, nebo různé druhy elektromagnetických signálů (LIDAR, CSEM aj.) ke konstrukci 3D geologického modelu ložiska.

Označování zjištěných zásob ropy bylo sjednoceno mezinárodní dohodou z roku 1997. Rozlišují se tyto názvy:
- Ověřené zásoby (proved reserves) – které lze s nejméně 90 % jistotou vytěžit existující technologií za současných ekonomických (a politických) podmínek.
- Neověřené zásoby (unproved reserves) – geologicky zjištěné zásoby, jejichž těžba je z technologických, smluvních nebo jiných vnějších důvodů nejistá.
Neověřené zásoby se dále dělí na pravděpodobné zásoby (probable r.) – tj. s 50 % pravděpodobností těžby a možné zasoby (possible r.) – s 10 % pravděpodobností těžby.

V roce 2007 byla mezinárodní dohoda označování zásob ropy rozšířena o další dvě kategorie s angl. názvy:
„Contingent resources“ – (budoucí možné zdroje), tj. množství ropy, které je potenciálně těžitelné ze známých akumulací, ale těžba není zatím ekonomicky přijatelná a
„Prospective resources“ – (výhledové zdroje), tj.množství ropy, které by mohlo být získáno ze zatím neodkrytých akumulací nějakými novými technologiemi.

Největší ověřené zásoby ropy na světě mají: Saúdská Arábie – 36 miliard tun, Kanada – 24 mld t, Írán – 19 mld t, Irák – 16 mld t, Kuvajt – 14 mld t. V pořadí za nimi jsou pak státy: Spojené arabské emiráty, Venezuela, Rusko, Libye, Nigerie, Kazachstán, USA, Čína atd. Česká republika je v tomto pořadí na 83 místě s ověřenou zásobou něco přes 2 miliony tun ropy.

Do statistik ověřených zásob se nezapočítávají tzv. strategické rezervy, které si mnohé státy udržují z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Podle kvalifikovaných odhadů je v těchto strategických rezervách dohromady uskladněno přes 550 milionů tun ropy.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...