Ropná ložiska

Ložiska ropy jsou rozeseta po všech kontinentech, v různých hloubkách zemské kůry, i pod dnem moří a oceánů. Ta ložiska, která byla blízko povrchu jsou již většinou vytěžena. Nová ložiska se nyní hledají v hloubkách 6 – 10 km. Hluboké vrty se realizují i v mořích. Například společnost Chevron našla bohaté ložisko ropy v Mexickém zálivu (200 km od pobřeží) vrtem, který začal až 2 km pod hladinou a dosáhl celkové hloubky přes 8,5 km. V ještě větší hloubce našla ropu ve stejné oblasti společnost British Petroleum – vrt začal v kilometrové hloubce pod hladinou a na ropu narazil v hloubce přes 10 km.

Malá ložiska obsahují jen kolem milionu tun ropy. V krajinách bohatých na ropu, jsou ložiska často tak blízko u sebe, až splývají a vytvářejí celá ropná pole. Na některých místech taková pole skrývají gigantické zásoby. Například v Iráku se nacházejí desítky ropných polí různé velikosti. Každé z těch menších má zásoby přes 500 milionů tun ropy. Mnohem větší bohatství je uloženo v sedmi nejvydatnějších iráckých ropných polí – každé z nich má ověřené zásoby 1 až 3 miliardy tun ropy.

ropné pole
ropné pole

Po objevení nového ložiska těžaře pochopitelně nejvíce zajímá, jak velké množství ropy v ložisku je. Toto množství, označované v angl. „Oil in place“, je základem pro další ekonomické vyhlídky ložiska. Metody stanovení objemu ropy v ložisku jsou zatím málo přesné. Klasická je tzv. objemová metoda. Při výpočtu se vychází z údajů získaných zkušebními vrty. Musí se zjistit typ pasti, určit druh ložiskové horniny, její pórovitost a musí být identifikována fluida zaplňující póry horniny (voda, solanka, ropa, plyn).

Základem výpočtu je objem ložiskové horniny smočené ropou. Objem ropy se počítá podle vzorce:


Objem ropy v ložisku se zjišťuje i jinými metodami, např. extrapolací křivky výtěžků z počáteční fáze těžby nebo aplikací zkušeností z ostatních studní v daném ropném poli (tzv. analogová metoda). Moderní metody zpracovávají počítačem buď seismické údaje, nebo různé druhy elektromagnetických signálů (LIDAR, CSEM aj.) ke konstrukci 3D geologického modelu ložiska.

Označování zjištěných zásob ropy bylo sjednoceno mezinárodní dohodou z roku 1997. Rozlišují se tyto názvy:
- Ověřené zásoby (proved reserves) – které lze s nejméně 90 % jistotou vytěžit existující technologií za současných ekonomických (a politických) podmínek.
- Neověřené zásoby (unproved reserves) – geologicky zjištěné zásoby, jejichž těžba je z technologických, smluvních nebo jiných vnějších důvodů nejistá.
Neověřené zásoby se dále dělí na pravděpodobné zásoby (probable r.) – tj. s 50 % pravděpodobností těžby a možné zasoby (possible r.) – s 10 % pravděpodobností těžby.

V roce 2007 byla mezinárodní dohoda označování zásob ropy rozšířena o další dvě kategorie s angl. názvy:
„Contingent resources“ – (budoucí možné zdroje), tj. množství ropy, které je potenciálně těžitelné ze známých akumulací, ale těžba není zatím ekonomicky přijatelná a
„Prospective resources“ – (výhledové zdroje), tj.množství ropy, které by mohlo být získáno ze zatím neodkrytých akumulací nějakými novými technologiemi.

Největší ověřené zásoby ropy na světě mají: Saúdská Arábie – 36 miliard tun, Kanada – 24 mld t, Írán – 19 mld t, Irák – 16 mld t, Kuvajt – 14 mld t. V pořadí za nimi jsou pak státy: Spojené arabské emiráty, Venezuela, Rusko, Libye, Nigerie, Kazachstán, USA, Čína atd. Česká republika je v tomto pořadí na 83 místě s ověřenou zásobou něco přes 2 miliony tun ropy.

Do statistik ověřených zásob se nezapočítávají tzv. strategické rezervy, které si mnohé státy udržují z bezpečnostních i ekonomických důvodů. Podle kvalifikovaných odhadů je v těchto strategických rezervách dohromady uskladněno přes 550 milionů tun ropy.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...