Původ, vznik, vyhledávání a těžba ropy

Co vlastně je ropa?

Ropa je tmavě zbarvená olejovitá kapalina lehčí než voda. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry, často ve formě různě vydatných ložisek. Petrografie řadí ropu, společně s uhlím a zemním plynem, mezi kaustobiolity, tj. hořlavé organogenní sedimenty (fosilní hořlaviny).

Ropa je bohatá směs kapalných uhlovodíků různých struktur, v nichž jsou rozpuštěny plynné i tuhé uhlovodíky a také organické sloučeniny, které mají v uhlíkovém skeletu jeden nebo více heteroatomů (síru, dusík, kyslík). V nejtěžších podílech ropy jsou pak obsaženy i vysokomolekulární sloučeniny (pryskyřice, asfalteny) a organokovové sloučeniny s obsahem vanadu a niklu. Elementární složení běžných rop (v % hm.) se pohybuje v rozmezí 84 - 87 % uhlíku, 11 - 14 % vodíku, až 4 % síry, až 1 % dusíku (kyslíku). Ostatní prvky jsou zastoupeny v menších množstvích.

Vznik, ložiska a složení ropy

Výskyt ropy, historie a budoucnost

Hledání a těžba ropy

Ropa, těžená a využívaná v současnosti, vznikla v přírodě již v minulých geologických érách. Výchozím materiálem byly vrstvy odumřelých drobných mořských organismů (planktonu) překryté na dně mělkých moří nánosy písku, jílu a bahna. Již v počáteční fázi se tlející organická hmota uložená v usazeninách z velké části rozložila účinkem bakterií. Odolné složky organické hmoty, bohaté na uhlík, však zůstaly zachovány a při poklesu sedimentu do větší hloubky zemské kůry mohly projít dlouhým procesem fosilizace. Během miliony let trvajícímu působení teploty a vysokého tlaku nadloží se organická hmota dispergovaná v sedimentární hornině složitým procesem postupně přeměnila na kapalnou ropu a zemní plyn. Ropa takto vznikala již v prvohorách. Hlavní ložiska ropy se však nacházejí v geologických útvarech z tercieru a druhohorní křídy.

Zavedený český název ropa (převzatý z polštiny) je poměrně nový. Ještě v polovině minulého století se tato surovina v češtině běžně označovala jako „nafta“ nebo „petrolej“. V současném názvosloví ropných produktů je termín „nafta“ používán výhradně jako součást názvů „motorová nafta“ nebo „bionafta“, což je kapalné palivo pro vznětové motory. Podobný název „solventní nafta“ se používá pro technické rozpouštědlo vyrobené z dehtu, přestože nemá s ropou nic společného. Termín „petrolej“ podle naší nomenklatury označuje destilační frakci ropy (160 - 260 °C) a produkty z ní vyrobené (letecký petrolej a petrolej na svícení). Název „petrolejový ether“ je obchodní označení pro průmyslově vyráběnou směs nízkovroucích alifatických uhlovodíků.

V angličtině se pro ropu používá název „petroleum“ (z lat. „skalní olej“). V USA se vedle tohoto názvu také používá označení „crude oil“ nebo jen „oil“ ve smyslu „surová ropa“, tj. surovina vytěžená z ložiska, zbavená pouze hrubých nečistot (vody, písku a plynů). Podobně se i v němčině používají dva názvy „Erdöl“ a „Rohöl“.

Kontakty


metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...