Registrace k odběru novinek


Chyba registrace:
Adresa elektronické pošty "" musí být ve tvaru "mailbox@server.cz"...

Opakujte zadání...


Prohlášení o ochraně osobních údajů


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká serveru petroleum.cz.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Takové údaje mohou být získány v případě, kdy se uživatel přihlašuje se k odběru informací. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány třetí straně. Tyto osobní údaje nebudou použity k jinému účelu, než na který je uživatel upozorněn v době zadání dat.

Uživatel provedením registrace souhlasí se zasíláním informačních zpráv elektronické pošty, které se týkají výhradně aktivit serveru petroleum.cz. Tyto zprávy jsou minimalizovány s ohledem na objem přenášených dat a neobsahují reklamní upoutávky třetích stran.

Provozovatel serveru petroleum.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy chování uživatelů na svých stránkách. Mezi tyto analýzy patří například měření návštěvnosti jednotlivých oblastí serveru.

Uživatel registrací/přihlášením potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že některé informace (například IP adresa) mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací serveru a při použití takzvaných "cookies". Cookies jsou soubory, které se ukládají na počítači uživatele a slouží k identifikaci uživatele při opakovaných návštěvách téhož serveru. Cookies nejsou programy, které by mohly jakkoliv ohrozit data či způsobit jinou škodu na počítači daného uživatele. Jestliže si však používání cookies nepřejete, tuto možnost můžete nastavit ve svém prohlížeči.

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...