PARAMO, a.s., výroba olejů

Co se kde vyrábí a proč?

Základní rozdíl mezi střediskem v Kolíně, vyrábějícím motorové oleje Mogul, a střediskem v Pardubicích, produkujícím oleje Trysk, spočívá ve vstupní surovině. V Kolíně dnes není klasická rafinérie, nezpracovává se zde ropa, ale hydrokrakáty dovážené po železnici z Litvínova. Po redestilaci následuje rozpustidlová parafínka, kdy s pomocí metyletylketonu a ochlazení až na -20°C dochází k vypadávání tuhých parafínů, jež se z oleje oddělí filtrací. Odparafínovaný olej má bod tuhnutí někde mezi -12 až -16°C. Posledním stupněm při výrobě základového oleje je rafinace aktivní hlinkou. Motorový olej pak vzniká mísením základových olejů různých viskozit a aditivů, jichž může být až 20 procent celkového objemu.

V Pardubicích se některé motorové oleje vyrábějí také ze základových olejů z Kolína čili hluboce hydrokrakovaných. Jiné však vznikají ze základových olejů získaných tradiční selektivní rafinací rozpouštědly. Pardubice mají vlastní zpracování ropy, tedy atmosférickou a vakuovou destilací. Vakuové destiláty pokračují na odparafínování, které probíhá stejně jako v Kolíně. Následuje extrakční selektivní rafinace technickým trikrezolem. Výstupem je základový olej a extrakt. Extrakt obsahuje látky nežádoucí z pohledu mazivářského, jako jsou pryskyřice a zbytky asfaltérů. Extrakt se používá jako změkčovadlo pro gumárenský průmysl.

Zatímco Mogul znají spíše řidiči osobních automobilů, pardubické oleje Trysk jsou vyhlášené mezi provozovateli nákladních automobilů, ale i velkých stavebních strojů, lokomotiv a průmyslových motorů.

Co mají kolínské a pardubické oleje společného, jsou obaly. Ty jsou tvarově stejné, liší se jen barevně. Paramo používá černé, zatímco oleje z produkce kolínského závodu jsou baleny do modrých a stříbrných obalů.

Dražší neznamená lepší

Na českém trhu dnes existuje pestrá nabídka motorových olejů od nejrůznějších výrobců včetně těch zahraničních. Mnohdy se ale vyplatí sáhnout po tuzemském produktu, jenž je často cenově přijatelnější.

Přesvědčení o tom, že motorové oleje zahraniční provenience jsou lepší než české, již dnes neplatí. „Kvalitu kupovaného motorového oleje nemají lidé jak zhodnotit, normám výkonnosti často nerozumějí. Situace je dokonce taková, že ani odborníci, kteří požadavky na kvalitu podrobně znají, nemají možnost objektivně vyhodnotit užitné vlastnosti motorového oleje. V České republice totiž k tomu neexistuje potřebné zařízení a přezkoušení kvality oleje je nutné objednat v zahraničí, například v Německu nebo Velké Británii,“ říká bývalý vedoucí pracovník Benziny a později Ústavu paliv a maziv Ing. Vladimír Matějovský. Právě na tom postavily některé zahraniční olejářské firmy svou marketingovou strategii, která má zákazníkům vštípit zásadu: dražší znamená kvalitnější.

Co je syntetický olej

Běžný zákazník vůbec nemusí mít povědomí o technologických aspektech produkce motorových olejů. Většinou ale ví, že nejlepší oleje jsou syntetické. Běžný motorista také obvykle ví, že oleje SAE 15W-40 bývají minerální, 10W-40 polosyntetické, zatímco 5W-40 či 0W-30 bývají plně syntetické.

Motorový olej se skládá ze směsi základových olejů a přísad (aditiv), která dávají hotovému oleji žádoucí vlastnosti. Základové oleje mohou být ropné (minerální) nebo syntetické, z nichž jsou v motorových olejích nejčastěji používané PAO, polyalfaolefiny. Cesta k PAO vede procesem dvoustupňové syntézy plynného etylenu, získaného z ropné frakce krakováním, a dále se upravuje destilací a hydrogenací. Jelikož etylén lze tak vyčistit, aby neobsahoval žádné nežádoucí látky obsažené v ropě, tak ani v syntetickém oleji poté nejsou. Problém však spočívá v tom, že tato cesta je drahá a pokročilé technologie úpravy ropných frakcí dosahují prakticky srovnatelného výsledku.

Cesta ke srovnatelnému minerálnímu základovému oleji vede účinnými technologiemi rafinace ropných destilátů, tedy vyčištěním od nežádoucích látek, aromatických a pryskyřičnatých, obsahujících síru a dusík. Právě rafinace je nejdůležitější krok, který určuje kvalitu hotového oleje.

Nejstarším a stále obvyklým způsobem rafinace je extrakce základové ropné suroviny rozpouštědly. Takto vyrobeným základovým olejům se říká rozpouštědlové rafináty. Postupně se procesy rafinace zlepšovaly a vyvíjely až k dnešním hydrokrakovým procesům, poskytujícím základové oleje srovnatelné s PAO.

Hydrokrakování

Hydrokrakování je proces, při kterém působením tlakového vodíku, vysokých teplot a speciálního katalyzátoru dochází k hluboké chemické přeměně zpracovávané ropné frakce štěpením uhlovodíkových molekul, nasycením dvojných vazeb vodíkem včetně převážného odstranění nežádoucích aromátů a k dokonalému odstranění dalších nežádoucích látek: síry a dusíku. Z chemického pohledu při hydrokrakování probíhají jak štěpné, tak syntetické reakce. Tím však proces nekončí, zatím byl získán jen chemicky velmi čistý materiál jako z etylénu, ale z toho se ještě nemusí vyrobit úzké frakce. K tomu slouží destilace účinnou destilační kolonou. Tato technologie poskytuje základové oleje daleko vyšší kvality než tradiční selektivní rafinace rozpouštědly.

Na konci 90.let se mezi známými olejářskými firmami vedl spor, zda je možné za syntetický označovat i olej vzniklý hydrokrakováním ropné frakce. Dodnes neexistuje jednotná definice, ale zákazníka zajímá více výkon a vlastnosti hotového motorového oleje než nějaká definice. A nejen zákazníka. Mezinárodně uznávané výkonnostní specifikace motorových olejů nikde přímo nepožadují, aby olej obsahoval syntetické oleje, a už vůbec ne kolik, pouze stanoví, jaké musí mít vlastnosti. Bez dobře zvolené aditivace nezmůže nic ani sebelepší syntetický olej. Velká věc se ale podařila obchodu, jenž vycvičil motoristy, že na slovo syntetický slyší a jsou ochotni za takový olej zaplatit i několikrát více. Stejně se vyvinula orientace odběratele ve vlastnostech výsledného produktu. Převážil přístup, že slovo syntetický znamená vysokou úroveň výkonnosti oleje. Vzniká tu ale paradox. Jelikož hydrokrakové základové oleje jsou výrobně levnější a přitom velmi kvalitní, většina dnes syntetických olejů, technicky vzato, syntetická není.

Mogul na špičce

Výroba hydrokrakových základových olejů má v Čechách tradici již od šedesátých let. Za její vznik paradoxně vděčíme německé okupaci. Němci totiž kdysi v Litvínově postavili hydrogenační komory na výrobu pohonných hmot z uhlí, jež mohly být využity na výrobu olejů. Patříme mezi první země na světě, kde se začalo s jejich produkcí. Motorové oleje Mogul tradičně využívají hydrokrakových olejů. Motorové oleje Mogul tradičně využívají hydrokrakových základových olejů, a to i v případě nižších výkonových tříd, kde by stačily produkty selektivní rafinace rozpouštědly. Technologie hydrokraku se postupně vylepšovala a i dnes kolínské základové oleje drží krok se světovou výrobou.

Díky své kvalitě jsou oleje Mogul předmětem obchodu. Nakupují je totiž i jiní výrobci olejů, kteří je míchají s aditivy, balí do obalů a prodávají pod svou značkou. Klidně se tak může stát, že zákazník odmítající Mogul si jej stejně koupí, avšak v jiném obalu a za víc peněz. A to má ještě štěstí, protože v případě oleje pro starší motory (například SAE 15W-40) i renomovaní výrobci rádi použijí základové oleje ze selektivní rafinace. V tomto ohledu je Mogul již od osmdesátých let naprostou špičkou.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...