PARAMO, a.s., pohled do historie

PARAMO, a.s.,Pardubice provozuje dva hlavní závody v Pardubicích a Kolíně. Obě střediska patří k tradičním centrům českého průmyslu. Je pozoruhodné, jak si je historie rafinérií v Kolíně a v Pardubicích v mnohém podobná. Obě vznikly v místech s vybudovanou železnicí, obě vznikly na Labi, obě vznikly především pro výrobu petroleje. Obě zažívaly velmi podobné osudy v dobách zlých i dobrých. Po fúzi v roce 2003, kdy se Paramo stalo nástupnickou organizací, běží paralelní provoz olejářských výrob jak ve středisku Kolín, tak ve středisku Pardubice.

Pardubická rafinérie nepatří sice k největším zpracovatelům ropy v České republice, ale její podíl na trhu ropných produktů není zanedbatelný. Atmosférická destilace ropy v rafinérii stojí již 35 let, málokdo ale ví, že atmosferická destilace ropy, vakuovaá destilace a odsíření motorové nafty je z olejářských výrob v prakticky celém koncernu PKN /Unipetrol nejmladší.

Paramo, a.s., je významným výrobcem paliv, automobilových olejů (také ve středisku Kolín), obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Běžný spotřebitel se setká s propan-butanem, LPG, motorovými i převodovými oleji či vazelínami. To je však jen zlomek produkce. Asfaltové výrobky z firmy Paramo jsou nezbytné pro spoustu dalších zpracovatelských firem. Bez kompresorových, ložiskových, válcových či turbinových olejů se neobejde téměř žádná, nejen strojírenská firma. Obráběcí kapaliny zná každý strojař, stejně jako oleje pro kalení a přenos tepla.

Stručná historie střediska Paramo Pardubice

středisko PardubiceHistorii petrochemické výroby na místě dnešního Parama začal psát David Fanto od roku 1889. A jak už tomu v životě bývá, i rafinérie při svém běhu časem musela zdolávat nejednu překážku. Žádná jí ale nezabránila pokračovat v rozvoji, který umožnil, že z původní výrobny petroleje, sestávající z jednoho destilačního kotle, postupně vznikla průmyslová výroba.

Petrolej, později parafín, oleje všeho druhu, například vřetenové, vazelínové či válcové, začaly vytlačovat počátkem dvacátého století z českého trhu všeobecně uznávané americké výrobky. V roce 1907 D. Fanto změnil podnik na akciovou společnost. Kromě tuzemské gbelské ropy se zde zpracovávala i ropa perská, ruská, americká, venezuelská a rumunská. Zavedena byla také výroba automobilových olejů pod značkou Fantolin. Druhá světová válka znamenala přerušení všech vazeb a mírového vývoje firmy. Ta se pod názvem Fantowerke, a.g., Pardubitz stala strategicky významným válečným podnikem. Není divu, že koncem války byl závod dvakrát bombardován a z pětasedmdesáti procent zničen.

středisko PardubiceUž v roce 1945 se ale z trosek začala zvedat Pardubická rafinérie minerálních olejů. Základním článkem podniku bylo, a dosud je, zpracování ropy na atmosférické destilaci. Ta byla rozšířena o vakuovou destilační kolonu, filtrátovou destilaci a benzínovou odparku. Intenzifikace zařízení měla podstatný vliv na zvýšení zpracovávané suroviny. Podstatné zvýšení výroby podniku ale nastalo až po 1. září 1973, kdy byla uvedena do provozu nová atmosférická destilace ropy. Tehdy se výrazně zvýšila výroba paliv, především topných olejů. Jedním z přelomových roků byl pro Paramo rok 1989. Od té doby se vzhled a chod podniku výrazně změnil. Rok 1990 byl ve znamení přeorientování na podmínky tržního hospodářství, na hledání nové taktiky a strategie celého podniku. Dobrými zprávami dalších dvou let byly růst investiční výstavby a podstatný pokles nákladovosti. A to už je trend, který podnik provází i nadále. Dnem 1. ledna 1994 se stal akciovou společností. Od konce roku 2000 je pardubická rafinérie členem skupiny Unipetrol, jejíž kontrolní balík akcií dnes patří holdingu PKN Orlen.

Stručná historie střediska Koramo Kolín

středisko Kolín„Česká akciová společnost pro rafinování petroleje v Kolíně“ vznikla 1. října 1901. Významným investorem se za první republiky stala firma Vacuum Oil Company, díky níž jednotka rafinace dvojicí rozpouštědel umožnila výrobu viskózních leteckých olejů. Tím se stala jednou ze dvou unikátních jednotek v Evropě. Po roce 1945, kdy došlo k rekonstrukci náletem zničeného závodu, byla postupně obnovena tradiční výroba. V šedesátých letech se začaly v závodě zpracovávat hydrogenované oleje z Litvínova. Nejprve se takto začaly vyrábět turbínové a ložiskové oleje. V tehdejších laboratořích Benziny bylo postaveno zařízení na dlouhodobou oxidační zkoušku, na němž byly provedeny první testy hydrokrakátů a zjištěno, že mají po zušlechtění vhodnou přísadou například dvojnásobnou oxidační stálost ve srovnání s produkty selektivní rafinace. Pak přišly na řadu i hydraulické a motorové oleje z hydrokrakátů. První byl M6AD, poté slavný Mogul Super.

Na sklonku osmdesátých let byl celý sortiment Koramo přeformulován na oleje z hydrogenační technologie. V roce 1993 vznikla destilační kolona, umožňující hydrokrakáty rozdělit na úzké řezy a byly vyrobeny první vysokoindexové hydrokrakové oleje. Nová automaticky řízená mísírna olejů byla postavena v roce 1996.

Paramo není jen výrobní podnik

Paramo, a.s., to však není jen moderní výroba stovek produktů. Aktivity společnosti jsou zřetelné i za branami závodů. V Pardubicích podporuje Středisko rané péče, ve kterém je základem služeb podpora rodiny a dítěte s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Neodmítla pomoc při výstavbě Hospice Chrudim a dvěma městským obvodům firma přispěla na vybudování moderního hřiště pro děti a výrazná je pomoc dětskému oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích.

Podpora sportu je další výraznou mimovýrobní činností. Pardubice – dostihy a Velká cena Paramo, jako kvalifikační dostih pro Velkou pardubickou. Pardubice – Zlatá přilba, při které se rovněž podílí na zajištění společnost Paramo. Pardubice – lední hokej a domácí firma Paramo, a.s., jako partner. Pevné je pak především spojení Parama s motorismem.

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

Česká asociacepetrolejářského průmyslua obchodu

Česká asociace
petrolejářského průmyslu
a obchodu

fiogf49gjkf0d
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti: • zpracování ropy • dovoz ropy a ropných výrobků • export výrobků z českých rafinérií • tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky • provozování sítě čerpacích stanic pohonných hmot. Více informací...