Odborné publikace

Benzina v proměnách času


Benzina v proměnách času
fiogf49gjkf0d

Tato publikace byla vydána u příležitosti 50. výročí společnost Benzina. Benzina byla vždy především tradiční českou značkou, která je nerozlučně spjatá s domácím trhem.

Prodej pohonných hmot prošel stejně jako celý automobilový průmysl během své historie řadou radikálních změn. Společnost Benzina drží s tímto vývojem úspěšně krok. Více než padesát let její existence dokládá, že česká motoristická veřejnost vnímá Benzinu jako tradičního, spolehlivého partnera.

Vydala společnost BENZINA, s.r.o., 2008
Autoři: Miroslav Štochl a Zeno Čižmář
Produkce All In Agency, spol. s r.o.

Ke stažení:
- benzina.pdf

 

Od uhlí k ropě


Od uhlí k ropě
fiogf49gjkf0d

Historie a současnost rafinérie v Litvínově... Vydání této publikace je součástí Roku chemie, který vyhlásilo pro rok 2011 UNESCO.

Publikace věnovaná historii litvínovské rafinérie, jejíž unikátnost spočívá v autorově popisu výstavby ve válečném období, která byla provázena utrpením práce zajatců a totálně nasazených, doprovázeným spojeneckým bombardováním.

Rozhodnutí obnovit po válce výrobu se ukázalo jako prozíravé a továrna se stala nadlouho největším československým výrobcem pohonných hmot a dalších chemikálií a surovin, to vše na bázi mosteckého hnědého uhlí.

Přechod na ropnou surovinu byl plynulý a byl předpokladem dalšího rozvoje v 70. a 80. letech. V rámci privatizace se stává společným podnikem a spolu s rafinérií v Kralupech nad Vltavou vytváří dnešní Českou rafinérskou.

Ke stažení:
- od_uhli_k_rope.pdf

 

Ohlédnutí v čase


Ohlédnutí v čase
fiogf49gjkf0d

Tato publikace byla vydána u příležitosti 120. výročí společnosti Paramo. Paramo, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů.

Vydala společnost Paramo, a.s., 2009
Autoři: Zeno Čižmář a Jana Iovlevová
Grafický design a sazba: Pilot, v.o.s.

Ke stažení:
- paramo.pdf

 

Století benzínu


Století benzínu
fiogf49gjkf0d

Tato publikace byla vydána u příležitosti 60. výročí poválečného obnovení provozu litvínovské rafinérie, 30. výročí zahájení provozu rafinérie Kralupy a 10. výročí založení společnosti Česká rafinérská, a.s..

Reprezentační publikace mapuje zpracování ropy v českých zemích. Není pouze sbírkou historických dat, kreseb a fotografií, ale zpracování ropy je zasazeno do kontextu vědeckého poznání, technického rozvoje a geopolitické situace. Knihu lze doporučit široké technické veřejnosti a zejména studentům oboru technologie zpracování ropy.
Vydalo Asco vydavatelství spol. s r.o., 2007,
ISBN 80-85377-98-5

Ke stažení:
- 100_cz.pdf
- 100_en.pdf

 

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...