Zajímavé odkazy

PETROL.cz


fiogf49gjkf0d

Provozovatel serveru PETROL.cz a vydavatel časopisu PETROL magazín – společnost PETROLmedia poskytuje od roku 2000 komplexní informační servis a oslovuje celé spektrum profesionálů a odborníků z oboru pohonných hmot, čerpacích stanic a petrochemie, ale i širokou laickou veřejnost, která se o tuto problematiku zajímá.


http://www.petrol.cz

Paliva


fiogf49gjkf0d

Odborný časopis zaměřený na těžbu, zpracování, zušlechťování a využití paliv, biopaliv, a energetiku. Jako čtvrtletník vychází v elektronické podobě, vydává Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha.


http://paliva.vscht.cz

Cesta za tajemstvím ropy


fiogf49gjkf0d

Interaktivní vzdělávací program Cesta za tajemstvím ropy zábavnou a atraktivní formou znázorňuje chemické výrobní procesy v litvínovském Chemparku Záluží. Vydejte se na cestu, kterou musí ropa projít při svém zpracování na jednotlivé produkty. Program je zpracována jako animovaný interaktivní příběh. Unikátní výuková pomůcka je primárně určena žákům základních a studentům středních škol.


http://www.duclair.org/gallery/flashapp/ivp-ropa

Zažij chemii


fiogf49gjkf0d

Internetové stránky určené primárně žákům základních a studentům středních škol. Prostřednictvím videí, návodů k pokusům a testů představuje portál chemii jako zábavný a atraktivní obor. Projekt může sloužit i jako užitečná pomůcka pro učitele, kteří chtějí zaujmout žáky moderním přístupem k výuce chemie.


http://www.zazijchemii.cz

Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...