Časté otázky

fiogf49gjkf0d

Jak dlouho vydrží ČR bez ropy?


fiogf49gjkf0d

ČR v souladu s legislativou Mezinárodní energetické agentury a EU udržuje nouzové zásoby ropy a ropných výrobků. Tyto zásoby jsou ve správě Státních hmotných rezerv a byly pořízeny ze zdrojů státního rozpočtu. V současné době má ČR zásoby v úrovni cca 100 dnů průměrné denní spotřeby ropných produktů na území ČR. Převážná většina je uložena v a.s. MERO ČR (ropa) a a.s. ČEPRO (ropné produkty) a jsou pravidelně obměňovány.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...