Časté otázky

fiogf49gjkf0d

Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem?


fiogf49gjkf0d

Zemní plyn je prakticky čistý metan s malými příměsemi vyšších uhlovodíků a inertů v řádu maximálně jednotek procent. Je to přírodní produkt vzniklý stejně jako ropa. Ložiska zemního plynu se obvykle vyskytují ve stejných oblastech jako ložiska ropy.
Zemní plyn se používá především jako zdroj pro výrobu tepelné a elektrické energie. Omezeně se používá i pro pohon motorů silničních vozidel.
LPG (z anglického Liquified Petroleum Gases) – zkapalněné ropné (uhlovodíkové) plyny. Pod tímto názvem se chápou zkapalněné převážně parafinické uhlovodíky se třemi až čtyřmi atomy uhlíku (C3 a C4) získávané v rafinériích v průběhu zpracování ropy a navazujících technologických procesů. Poměr mezi C3 a C4 resp. mezi alkany a alkeny (olefiny) je ovlivněn technologií výroby LPG a je omezen kvalitativními normami podle způsobu použití.
Kvalitativní vlastnosti určují obvykle platné normy – např. ČSN 65 6481 Zkapalněné ropné plyny – Topné plyny – Propan, butan a jejich směsi – Technické požadavky a metody zkoušení nebo ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení.

fiogf49gjkf05Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...