Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Mohu smíchat v nádrži vozidla čisté fosilní palivo s palivem obsahujícím biosložku?


fiogf49gjkf0d
Můžete v případě, že smícháte motorové palivo vyhovující stejným kvalitativním požadavkům, tj. v případě dvou autobenzinů odpovídajícím normě EN 228 a v případě dvou motorových naft normě EN 590.
Pozor však na tankování paliva E85, bionafty a směsné nafty. Zde při smíchání s fosilním palivem mohou vzniknout problémy.


Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...