Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Budou na trhu i pohonné hmoty s vyšším obsahem biokomponent?


fiogf49gjkf0d
Na některých čerpacích stanicích může být nabízena směsná motorová nafta (SMN 30) s obsahem FAME/MEŘO nad 30 % objemových. Používat toto palivo ve vozidlech se vznětovým motorem vyžaduje souhlas výrobce vozidla nebo motoru. Platí pro něj ČSN 65 6508.
U čerpací stanice může být nabízena také bionafta, tj. čisté FAME/MEŘO, podle normy ČSN EN 14214. Používat toto palivo ve vozidlech se vznětovým motorem vyžaduje souhlas výrobce vozidla nebo motoru.
Na trhu se může objevit i palivo E85, obsahující až 85 % objemových bioetanolu. Palivo je určeno pro vozidla se zážehovým motorem. Lze jej použít pouze do vozidel typu FFV. Platí pro něj ČSN 65 6512.
Všechna tato motorová paliva musí být na čerpacích stanicích označena, aby se předešlo možné záměně za fosilní motorová paliva.


Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...