Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Budou na trhu i pohonné hmoty s vyšším obsahem biokomponent?


fiogf49gjkf0d
Na některých čerpacích stanicích může být nabízena směsná motorová nafta (SMN 30) s obsahem FAME/MEŘO nad 30 % objemových. Používat toto palivo ve vozidlech se vznětovým motorem vyžaduje souhlas výrobce vozidla nebo motoru. Platí pro něj ČSN 65 6508.
U čerpací stanice může být nabízena také bionafta, tj. čisté FAME/MEŘO, podle normy ČSN EN 14214. Používat toto palivo ve vozidlech se vznětovým motorem vyžaduje souhlas výrobce vozidla nebo motoru.
Na trhu se může objevit i palivo E85, obsahující až 85 % objemových bioetanolu. Palivo je určeno pro vozidla se zážehovým motorem. Lze jej použít pouze do vozidel typu FFV. Platí pro něj ČSN 65 6512.
Všechna tato motorová paliva musí být na čerpacích stanicích označena, aby se předešlo možné záměně za fosilní motorová paliva.


Kontakty


colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...