Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Kde se dozvím, zda motorové palivo, které tankuji, obsahuje biopalivo?


fiogf49gjkf0d
Informaci o tom, kolik je v právě vydávaném motorovém palivu biosložky může zákazník zjistit u obsluhy čerpací stanice, která mu požadovaný údaj může sdělit na základě informací z nákladního listu/atestu.
Ostatní biopaliva (bionafta, směsná nafta a palivo E85) bude na stojanech a totemu zřetelně označeno názvem a normou.


Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...