Časté otázky

fiogf49gjkf0d
Jaké pohonné hmoty s biokomponentami budou na trhu a od kdy?


fiogf49gjkf0d
Od 1. 9 .2007 bude na trhu motorová nafta s obsahem od 0 do maximálně 5 % objemových
metylesterů mastných kyselin, v tuzemsku nejčastěji metylesterů řepkového oleje (FAME/MEŘO). Palivo bude na trh dodáváno s jakostními parametry dle ČSN EN 590.
Od 1. 1. 2008 bude na trhu automobilový benzin s obsahem od 0 do maximálně 5 % objemových kvasného bezvodého lihu zvláště denaturovaného, případně bude benzin obsahovat místo antidetonační přísady MTBE přísadu bioETBE. Palivo bude na trh dodáváno s jakostními parametry dle ČSN EN 228.
Tato paliva nebudou zvlášť na stojanech označena. Bude na nich, tak jak tomu je dnes, pouze
uvedena norma a název paliva Tato paliva lze běžně používat pro vozidla se zážehovým, resp. vznětovým motorem, stejně jako dosud bez jakýchkoliv zvláštních omezení.


Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

VŠCHT Praha

VŠCHT Praha

fiogf49gjkf0d
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední Evropě. Její témeř 200 letá tradice v kombinaci s progresivními studijními obory a mezinárodním renomé otevírá každému studentovi přístup ke špičkovým technologiím, možnostem zahraničních stáží a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí. Více informací...