Časté otázky

fiogf49gjkf0d

Proč se liší motorové oleje používané v zážehových a vznětových motorech?


fiogf49gjkf0d

Motorové oleje jsou většinou totožné pro všechny osobní automobily, zážehové i vznětové, a dále pro lehké užitkové vznětové automobily. Tyto oleje mají označení ACEA Ax/Bx přičemž X představuje výkonnostní stupeň oleje např. A3/B3 apod. Motorové oleje určené pro velkoobjemové vznětové motory (těžké nákladné automobily, kamiony apod.) mají označení ACEA Ex.
Osobní a lehké užitkové automobily pracují většinou v městském provozu s krátkými průměrnými vzdálenostmi ujetými na jedno nastartování. Velké nákladní automobily naopak pracují převážně v mimoměstském a dálničním provozu. Vznětové motory pracují při nižších otáčkách motoru. Oleje ve vznětových motorech si také musí poradit s tvorbou sazí ze spalování nafty. Čím více nafty se spálí, tím více se vytvoří sazí, které také přecházejí do motorového oleje. Tento problém je zřetelnější právě u těžkých nákladních automobilů, které vyžadují odlišné motorové oleje.
Výměnná lhůta se dnes u zážehových motorů pohybuje mezi 15 až 30 tisíci kilometrů a u vznětových motorů až 50 tisíc kilometrů u osobních vozů a u nákladních 40 až 150 tis. kilometrů.
Kontakty


fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

MERO ČR

MERO ČR

fiogf49gjkf0d
MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Více informací...