Ropovod IKL

Na břehu Dunaje za dvojitým ochranným valem proti záplavám je poblíž bavorského města Vohburg an der Donau umístěn areál dceřiné firmy společnosti MERO. Ta se jmenuje MERO Pipeline GmbH a byla zřízena k dodávkám ropy novým ropovodem IKL s potrubím o průměru 714 mm dlouhým 347 km z Vohburgu do Centrálního tankoviště v Nelahozevsi. Označení IKL vzniklo ze slov Ingolstadt, Kralupy a Litvínov. Projekt realizovaný v první polovině 90. let byl ale postupně upraven, a tak ropovod nyní nevede z Ingolstadtu, ale z blízkého Vohburgu, a nevede do Kralup, ale do Centrálního tankoviště v Nelahozevsi, kde končí, a proto tedy nevede ani do Litvínova. Ropu z ropovodu IKL uloženou v Centrálním tankovišti předává do blízké kralupské rafinérie zvláštní potrubí.

Při stavbě ropovodu IKL byly aplikovány nejmodernější technologie. Například po svaření jednotlivých úseků byly části ropovodu postupně natlakovány vodou až nad mez kluzu oceli. Tato metoda zcela odstraní drobné mikroskopické trhliny ve stěnách potrubí, které se jinak po letech provozu zvětšují a mohou se tak stát zdrojem úniku ropy.

Ve Vohburgu se ve čtyřech nádržích skladuje a posílá do ČR ropa z ropovodu TAL, který vede z Terstu na pobřeží Jaderského moře přes Rakousko a Německo do radinérií v Bavorsku poblíž Vohburgu a odtud až k Rýnu ke Karlsruhe, kde končí u největších německých zpracovatelských závodů. TAL má také ještě odbočku do Vídně do radinérie Schwechat.

Kapacita ropovodu

Zatím se v ropovodu IKL daří přepravovat kolem tří miliónů tun ročně, což je asi 30 procent jeho přepravní kapacity. Pro potřeby ra?nérie v Kralupech, která má technologii na zpracování ropy s vyšším podílem parafínu, to zatím stačí. Kapacita ropovodu je ale stavěna na dodávky 10 mil. tun ropy, tedy prakticky o něco více, než se nyní v ČR celkem zpracovává. Jde o krizový scénář, který by nastal při přerušení dodávek ropy z Ruska.

Areál v Vohburgu má také administrativní a provozní budovu. V provozní budově je umístěn velín s řídícím pracovištěm pro nádrže a celý ropovod IKL. Podle smlouvy s Bavorskem jde zatím o jediné řídicí pracoviště, které ovládá celý ropovod IKL, i když výsledek jeho činnosti je okamžitě znázorněn na panelech velínu v Nelahozevsi. Inovovaný řídicí systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ale připouští vybudovat v Nelahozevsi záložní řídicí pracoviště pro případ, že systém ve Vohburgu z nějakého důvodu nefungoval.

Ve Vohburgu jsou v areálu společnosti MERO čtyři nádrže s úhrnnou kapacitou 200 000 kubických metrů. Mohou sloužit i ke krizovému skladování ropy pro strategické zásoby ropy ČR. Čerpací stanice je vybavena ústím k zavedení čistících a inteligentních (měřicích) ježků. Zatím do ukončení výstavby přečerpávací stanice v Benešovicích musí ježek projet celou délku ropovodu najednou.

Technické údaje

Ropovod MERO IKL z Vohburgu a.d. Donau do Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou navazuje ve Vohburgu na ropovod TAL, který vede z Terstu přes Itálii a Rakousko do Bavorska.

Celková délka ropovodu

cca 350 km

Délka na bavorském území

cca 178 km

Kapacita ropovodu

10 mil. tun/rok
s možností rozšíření na 15 mil. tun/rok

Průměr potrubí

711 mm (DN 700)

Tloušťka stěn

8,8 mm – 12,5 mm

Materiál potrubí

ocel StE 480.7

Provozní tlak

65 barů ve Vohburgu, 20 barů v Nelahozevsi

Obsah ropovodu

cca 140 000 m3

Tankoviště Vohburg

200.000 m3 (3 x 40.000, 1 x 80.000)

Kapacita čerpací stanice Vohburgu

1510 m3/hod. při 10 mil. m3

Provozní centrála

pro celou trasu ve Vohburgu

Rychlost proudění

cca 0,5 – 1,1 m/s

Armaturní šachty na trase

28 v Bavorsku, 26 v České republice

Podél potrubí je položen optický kabel

Začátek jednání o výstavbě ropovodu říjen 1990

Zahájení zkušebního provozu

2. leden 1996


Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...