Vnitřní inspekce ropovodů

inspekce ropovodů

Ačkoliv přeprava ropy ropovody je z logistického a ekologického hlediska nejefektivnější a nejbezpečnější způsob přepravy ropy, je potřeba věnovat intenzivní péči monitoringu technického stavu a údržbě potrubí. Díky moderním nedestruktivním metodám a zařízením se v posledních letech standardně provádí vnitřní inspekce ropovodů, které komplexně prověří stav potrubí bez nutnosti přerušit provoz a vyprázdnit ropovod. K vnitřní inspekci ropovodů se používá zařízení zvané inteligentní ježek. Inteligentní ježek je mechanicko-elektronické zařízení, které je pomocí proudu přepravovaného média neseno potrubím. Jedná se o soustavu modulů spojených pohyblivými klouby a nesoucích záznamové zařízení, zdroje, čidla a vysílač. Manžety připevněné na trupu ježka působí jako těsnění a umožňují tak pohyb celého systému v ropovodu. V průběhu chodu inteligentního ježka ropovodem jsou načtená data ukládána a částečně zpracována v procesorovém systému inteligentního ježka. Zařízení je vybaveno ODO-metrem, který po dobu běhu měří vzdálenost (délku potrubí). Pozici vady na obvodu určuje snímač, který definuje azimutové polohy ve 360°.

Přesnost načtených dat vzhledem ke vzdálenosti se zjišťuje pomocí stacionárních vysílačů, kdy přijímač v inteligentním ježkovi přijme přesný časový impuls z vysílače - markeru, jehož poloha je s vysokou přesností zaměřena. Přesná znalost polohy se využívá později při vyhodnocování, kdy se neshodují vzdálenosti naměřené inteligentním ježkem s údaji zjištěnými geodetickým zaměřením.

Takto získané výstupy jsou pomocí počítačů analyzovány a vyhodnoceny týmy specialistů. Provozovatelé následně plánují preventivní údržbu a stanovují intervaly dalších inspekcí.

Co objeví metoda vnitřní inspekce ropovodu?

Metoda vnitřní inspekce ropovodu je způsob zjišťování jeho stavu. Identifikuje anomálie o rozměrech větších než 3 x 3 mm zevně i uvnitř potrubí. Pro lepší pochopení si představme v případě ropovodu Družba koberec z Hodonína do Litvínova o šířce 1,6 m, vytvořený „rozvinutím“ povrchu potrubí. V okamžiku, kdy máme záznam z inspekčního běhu, vidíme, co se děje na kterémkoli místě tohoto pomyslného koberce, a to jak shora, tak zespodu v rozlišení 3 x 3 mm.

Při vyhodnocení se rozlišují vady geometrie, vady povrchové a uvnitř stěny, materiálové vady. Více o vadách naleznete na webu MERO ČR

Principy základních měřících metod

Všechny měřicí elementy jsou upevněny na tělese, pro které se u nás (snad podle vzhledu) vžil název ježek. Při záznamu měřených dat se zároveň provádí odměřování uražené vzdálenosti odometrem (kolečko o definovaném průměru, pružně uložené na ramínku a kopírující vnitřní povrch potrubí, jehož počet otáček je načítán).

UltraScan - tato metoda pracuje na principu měření rychlosti ultrazvukového signálu v různých prostředích (materiálech). Dokáže registrovat všechny změny vyplývající z proměnlivosti síly stěny, tedy materiálové úbytky, laminace (vnitřní defekt materiálu rovnoběžný s povrchem – rozvrstvení). Dává přehled o rozměrech instalací. Rozpozná vybouleniny.

ScoutScan - metoda, při níž inspekční ježek přesně určí trajektorii ropovodu a jeho nadmořskou výšku. Po doplnění s geodetickými daty má provozovatel přehled o krytí na kterémkoli místě vedení. Výhodné při lokalizaci potrubí, které nebylo při pokládce topograficky zaměřeno.

CalScan – ježek, který má na korpusu nainstalována ramena, která těsně kopírují profil potrubí a snímají jeho geometrii. Údaje jsou ukládány do paměti přístroje. Načtená data se později vyhodnocují, výsledkem jsou informace o stavu geometrie. Při opakovaných bězích je možno na základě geometrických změn zjistit např. posun půdy ve svahu, promáčknutí těžkými mechanismy apod. Data jsou dobře interpretovatelná. Samozřejmostí je změření délek mezi obvodovými sváry a délky měřeného úseku.

MagneScan - metoda, která na principu změn uzavřeného elektromagnetického pole dokáže objevit defekt materiálu, a to i uvnitř stěny. Elektromagnety, umístěné na těle ježka, jsou zakončeny kartáči pro dokonalejší rozptyl elektromagnetického pole. Snímače zaznamenávají změny hodnot elektromagnetického pole. Metoda zjišťuje úbytek materiálu, trhliny v materiálu, laminace.

TranScan - podobně jako MagneScan identifikuje vady na základě změn v elektromagnetickém poli v oblasti anomálie, produkuje elektromagnetické pole ve dvou na sebe kolmých směrech, v radiálním a axiálním. Byl vyvinut na základě požadavků zjišťování stavu svarů, identifikuje trhliny ve svarech, dokáže odhalit kontakt s cizím tělesem, např. s vyosenou chráničkou či se souběžným potrubím.

Typy ježků

Ježek únikový - jedná se o zařízení, s vestavěným citlivým mikrofonem, který dokáže zachytit zvuk média unikajícího trhlinou, je-li únik větší než 10 litrů za minutu. Ježek je vybaven i teploměrným čidlem (záznam teploty média je později vyhodnocen a slouží k určení velikosti dávky antidepresantů zabraňujícím gelovatění ropy, vstřikovaného na výstupní čerpací stanici do potrubí ropovodu) a měřičem vzdálenosti. Tento typ ježka je například používán tuto kontrolní metodu těsnosti ropovodu na ropovodu IKL, a to přibližně jedenkrát za jeden až dva měsíce.

Ucpávkový ježek - používá se v případě výřezů potrubí, kdy se volné konce potrubí po výřezu zazátkují tímto ježkem, navaří se nový doměrek a ježci jsou po opětném uvedení ropovodu do provozu vyjmuti z nejbližší komory po směru toku.

Kalibrační ježek - před inspekčním během je důležité zjistit průchodnost potrubí. K tomuto účelu slouží kalibrační ježek. Má nainstalovanou kruhovitou desku z měkkého materiálu (nesmí uvíznout) o průměru 95 % světlosti potrubí. Po projetí trasou jsou na obvodu desky patrné změny v geometrii, ty jsou vyhodnoceny a je přikročeno k dalším krokům, tzn. běhům dražších zařízení.

Kontakty


otc inhaler for wheezing

asthma rescue inhaler not working blog.idilbaby.com

cialis generico prezzo

acquistare cialis con paypal charamin.com

asthma rescue inhaler overuse

over the counter asthma inhalers

naltrexone implant reviews

naltrexone reviews webmd bistromc.org

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler walmart

rescue inhaler

over the counter asthma inhalers

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews reddit westshoreprimarycare.com

cialis 20mg pribalovy letak

cialis 20mg cena blog.nvcoin.com

viagra prodej praha

viagra cena lekaren read here

buy abortion pill uk

abortion pill online buy go

adderall and weed high

adderall weed seizure redirect

cialis sample coupon

cialis free coupon asser.nl

koupit cialis online

cialis 20mg cena

tadalafil mylan

cialis generico in farmacia esiste

cialis cena 20 mg

cialis cena

otc asthma inhaler walgreens

over the counter asthma inhalers

free coupon for cialis

online cialis coupons

cialis generico 5 mg

acquistare cialis in contrassegno

premarin coupons

premarin without a prescription

cialis koupit

cialis cena bez recepty lasertech.com

cialis generico forum

pillola cialis effetti azpodcast.azurewebsites.net

cialis cena

cialis

naltrexone naloxone ptsd

naloxone vs naltrexone sigridw.com

jardiance generic

jardiance dosage

naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion prices

information on abortion go

cialis prezzo

tadalafil 5 mg sporturfintl.com

jardiance coupon for medicare

jardiance

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

abortion at 10 weeks

buy abortion pill

naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference read

alcohol and sertraline

sertraline alcohol effects

naltrexone naloxone treatment

naltrexone naloxone potency

viagra prodej plzen

viagra cena dr max open

post abortion

how long can you wait to have an abortion

cialis 20mg cena

cialis 20mg pribalovy letak online

viagra prodej ostrava

viagra prodej poddracimkamenem.cz

amitriptyline sedation

side effects of amitriptyline

cialis pillola

cialis generico 2017 briscoloneclub.it

mirtazapine and alcohol withdrawal

mirtazapine side effects redirect

asthma rescue inhaler brands

budesonide solution

abortion chicago

abortion rights website

asthma rescue inhaler names

rescue inhaler names redirect

alcohol and sertraline 50 mg

sertraline and alcohol

can you drink alcohol with sertraline

alcohol and sertraline 50 mg andrewwestgarth.co.uk

free prescription cards

cialis coupons 2015 online

cialis generico in farmacia esiste

tadalafil generico sandoz go

cialis generico in farmacia

acquistare cialis in farmacia go

threatened abortion

buy abortion pill

fexofenadin nebenwirkung

fexofenadin cipla

risperidon

risperidon uden recept read here

strattera generic price

get free voucher link

thyroxin jod

thyroxin mangel hund

premarin cream generic

generic of premarin by-expression.com

omeprazol pensa

omeprazol mavesarbehandling.site

free cialis samples coupon

free discount prescription cards

when to get an abortion

the cost of an abortion blog.imam-khomeini.ir

toilax diarre

toilax produktresume website

revia dosage

naltrexone alcoholism medication

tricyclic antidepressants

antidepressants without recipe online

cialis generico online italia consegna veloce

tadalafil generico 5 mg prezzo francescodiaz.azurewebsites.net

popular antidepressants

antidepressants

leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

PARAMO, a.s.

PARAMO, a.s.

fiogf49gjkf0d
PARAMO, a.s., Pardubice je tradiční výrobce paliv, automobilových olejů, obráběcích, technologických a konzervačních prostředků, plastických maziv, asfaltových izolačních výrobků a silničních asfaltů. Fúzí s KORAMO Kolín, společnost Paramo posílila svou pozici na domácím i zahraničních trzích. Paramo realizuje obchodní činnost v rámci skupiny Unipetrol. Více informací...