Centrální tankoviště Nelahozeves

Centrální tankoviště v Nelahozevsi je velkou křižovatkou, kde se stýkají trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL. Je vybaveno mohutnými skladovacími nádržemi, ze kterých proudí ropa do rafinérie v Kralupech a do poslední část ropovodu Družba až do rafinérie u Litvínova. V případě potřeby lze obrátit směr části ropovodu Družba a zásobovat také rafinérii Paramo v Pardubicích.

První etapa výstavby byla dokončena v roce 1997 a zahrnovala čtyři nádrže o objemu 50 000 m3 a šest o objemu 100 000 m3. Padesátitisícové nádrže sloužily spíše pro míchání různých druhů ropy pro rafinérie Litvínov i Kralupy. Velké nádrže byly plánovány pro strategické zásoby ČR.

Stavba centrálního tankoviště na počátku 90. let byla také podmínkou vstupu ČR do Evropské unie, abychom měli zásoby ropy a ropných produktů na 90 dnů. Mezi lety 1997 až 2001 se znovu hledalo, jak naplnit tuto podmínku asociační dohody s EU v roce 2005 při rostoucí spotřebě ropy a ropných produktů. Následně došlo k rozšíření o čtyři nádrže, každá o kapacitě 125 000 m3. Jsou to největší dvouplášťové nádrže s dvojitým dnem na ropu ve střední Evropě, jejich předpokládaná životnost je 80 až 90 let, s možností dalšího prodloužení po výměně některých dílů při vhodně nastaveném systému údržby. Z důvodu růstu spotřeby, především pohonných hmot po vstupu ČR do EU, bylo nutno opět navýšit množství strategických rezerv, což vyvolalo potřebu výstavby dalších dvou nádrží s nominální kapacitou 125 000 m3 v letech 2006-2008.

Skladovaná ropa v nádržích se časem musí obměnit, maximální doba skladování ověřená v zahraničí je 14 až 15 let. Poté by mohlo dojít k nevratným změnám fyzikálně-chemických vlastností a tím i ke změnám zpracovatelnosti ropy. Tomu se předchází tím, že je ropa pravidelně kontrolována, prováděny analýzy, monitorováno množství úsad. Zásoby se v případě potřeby obměňují z nově přitékající ropy ropovody.

řídící systémy

Na centrálním tankovišti je umístěn integrovaný řídicí systém, ve kterém jsou uloženy všechny údaje o provozu dvou ropovodů a stavu zásob v tankovišti. Jsou to vlastně tři spolupracující nezávislé řídicí systémy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – systémy pro dohled, řízení a sběr dat), které jsou pravidelně aktualizovány a modernizovány. Tím je zajištěno, že je vždy využíván systém s nejvyššími bezpečnostními a technickými parametry.

Při návrhu a provozování nádrží centrálního tankoviště se dbalo na vysokou bezpečnost skladování a provozu včetně protipožárního zabezpečení. Nádrže mají vysokou životnost a při údržbě je jim věnována velká péče. MERO, a.s. používá jako jediná firma v Evropě speciální kanadskou technologii na míchání nádrží a odstraňování ropných úsad ze dna nádrží, která zabraňuje jejich problematické akumulaci na dně a zajišťuje tak dlouhodobý provoz nádrží a minimalizaci vzniku tuhého odpadu.

Při inspekci a údržbě nádrží je aplikována nejmodernější metodika založená na posouzení rizik, tzv. RBI (Risk Based Inspection). Tato metoda komplexně hodnotí rizika spojená s provozem a údržbou, detailně posuzuje stav jednotlivých částí a kritických komponent nádrže, posuzuje jejich vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, stanovuje pravděpodobnost a důsledek případné poruchy. Výstupem analýzy je stanovení optimálních intervalů kontrol a inspekcí každé nádrže při zachování vysokého standardu bezpečnosti a spolehlivosti.

Nádrže mají dvouplášťovou konstrukci, která při poruše těsnosti vnitřního pláště zachytí ropný únik, a to v celém objemu vnitřní nádrže, včetně zdvojeného dna. Střecha nádrží je plovoucí. Toto řešení minimalizuje prostor na odpařování ropy, což snižuje možnost výbuchu nebo vzplanutí ropy.
konstrukce nádrží
V celém areálu platí zvláště přísná pravidla pro provoz strojů, přístrojů a činnost přítomných osob. Ve venkovních prostorách tankoviště se nesmí používat ani mobilní telefony.

Největší nebezpečí pro nádrže s ropou představuje blesk, nebo jiný silný elektrický výboj. Jednou z velkých výhod centrálního tankoviště v Nelahozevsi je plně automatické protipožární zařízení a dostatek chladicí kapaliny. V případě vzplanutí kterékoliv nádrže se okamžitě začnou chladit všechny ostatní nádrže s ropou, a voda se speciální pěnou pokryje i nejvzdálenější nádrže do tří minut. Tankoviště má samostatný vydatný zdroj vody z blízké řeky Vltavy, hasiči z blízké kralupské rafinérie jsou na místě zásahu nejpozději do 9 minut. Kvalita potrubí na hašení a chlazení nádrží je neustále pod kontrolou, hasiči provádějí pravidelné inspekce. Čerpadla na požární vodu u Vltavy musí také naplnit nádrže při jejich tlakových zkouškách až 125 miliony litrů vody.

Technické údaje - Centrální tankoviště ropy Nelahozeves:

 • celková skladovací kapacita – 1 550 000 m3
 • 4 nádrže o objemu 50.000 m3, průměr 60,3 m, výška 18,8 m,
  tloušťka prvního lubu pláště 27 mm
 • 6 nádrží o objemu 100.000 m3, průměr 84,5 m, výška 19,2 m,
  tloušťka prvního lubu pláště 37 mm
 • 6 nádrží o objemu 125.000 m3, průměr 84,5 m, výška 24,1 m,
  tloušťka prvního lubu pláště 39 mm
 • krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL
 • míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků – rafinerií
 • skladování strategických nouzových zásob ropy

Kontakty


leponex wikipedia

leponex temperatur redirect

diflucan kapsel

diflucan kapsel

ciloxan vidal

ciloxan alcon

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone abuse ybli.sgg.whu.edu.cn

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

metoprololsuccinaat

link metoprolol kopen go

generic elavil

click amitriptyline sleep read

generic elavil

click amitriptyline sleep read

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

cost of abortion

read eqi.me.ntnu.edu.tw click

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

free prescription cards discount

go cetla.howard.edu go

colchicin wikipedia

colchicin indikation danmarktemperatur.website colchicin 1g

memantin hexal

memantin bivirkninger markeerfaring.website memantin teva

venlafaxin stada

venlafaxin uden recept venlafaxin stada venlafaxin hexal

pramipexol preise

pramipexol tabletas kapslernyfodt.website pramipexol kosten

dexamethason iv

dexamethason test kobdexamethaso.website dexamethason virkning

fexofenadin qt

fexofenadin telfast hjerteogol.website fexofenadin bivirkninger
fiogf49gjkf0d
Vysoká škola
chemicko-technologická
Technická 5
166 28 Praha 6 - Dejvice

Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ing. Daniel Maxa, Ph.D.
daniel.maxa@vscht.cz
Odborný garant

fiogf49gjkf0d
Odborným garantem tohoto portálu je Česká národní rada světové rady pro ropu (WPC). Česká národní rada reprezentuje Českou republiku ve Světové radě pro ropu.

WPC


Světová rada pro ropu (World Petroleum Council – WPC) je mezinárodní nevládní organizace, jejíž cílem je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na využívání ropy. Více informací...

Odběr novinek


Přihlásit k odběru novinek
Partner projektu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.

fiogf49gjkf0d

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Byla založena 28. dubna 1995. Česká rafinérská je společným podnikem Unipetrolu a renomovaných zahraničních společností Eni a Shell. Více informací...